Avís legal

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'Usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, pel que si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no hauríem d'intentar / accedir a aquest web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitador, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de Oroi Wellbeing SL o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de Oroi Wellbeing SL o dels seus legítims propietaris.

Oroi Wellbeing SL no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d'aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Enllaços

Oroi Wellbeing SL no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, poguessin incloure a la web, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat a el contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

continguts

Oroi Wellbeing SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Comunicacions i Notificacions

Totes les comunicacions i notificacions realitzades, es consideraran eficaços amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu electrònic a l'e-mail subministrat per l'usuari en el formulari de contacte. L'usuari reconeix expressament que aquestes dades han estat subministrades per ell mateix i són veraces.

legislació Aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts a l'fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats de la Ciutat de Sant Sebastià.